O Konferencji

Szanowni Państwo

Komitet Organizacyjny Konferencji „Finansowanie sportu ze środków publicznych” wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Wydawnictwem C.H. Beck mają zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „Finansowanie sportu ze środków publicznych”, która odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2013 r. we Wrocławiu.

 

Konferencja nawiązuje do wydanej w bieżącym roku przez Wydawnictwo C.H. Beck książki „Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny”. Jej efektem ma być kolejna monografia tego wydawnictwa poświęcona problematyce finansowania sportu. W tym roku zamierzamy zapoczątkować cykl konferencji poświęconych finansowym aspektom działalności sportowej. Stanowi to odpowiedź na liczne wątpliwości zgłaszane przez środowisko samorządowe oraz działaczy sportowych. Pragniemy aby nasza konferencja na stałe zagościła w Państwa kalendarzu.

 

Pragniemy podkreślić, iż Konferencja jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Finansowanie konferencji z wpłat własnych uczestników stanowi rękojmię niezależności wygłaszanych na niej poglądów.

Polecane publikacje

Kategoria: Sport
Cena: 139,00 PLN

Książka odpowiada na pytania, w jaki sposób można...

Wśród Patronów Konferencji znajdują się

Polski Komitet Olimpijski

Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Polski Związek Piłki Nożnej

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Związku Powiatów Polskich

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

Unia Metropolii Polskich

Związek Miast Polskich

Śląski Związek Powiatów i Gmin

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent m. Wrocławia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce